План заходів щодо реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на 2019–2020 роки

ПРОЕКТ

План заходів
щодо реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство
ромської національної меншини на 2019–2020 роки

 

п/п

Зміст заходу Відповідальні
за виконання
Термін виконання Кількісні та якісні показники виконання Джерела та орієнтовні обсяги фінансування
Загальні питання
1 Провести інформаційно-просвітницьку, правороз’яснювальну роботу, спрямовану на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної меншини Департамент культури
та взаємозв’язків з громадськістю
облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції
у області, управління освіти і науки облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції
в області, районні державні адміністрації (далі – райдержадміністрації), виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (далі – міськвиконкоми), громадські об’єднання ромів (за згодою), громадські об’єднання (за згодою)
2019 – 2020 роки Кількість, тематика проведених заходів В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
2 Організувати проведення для осіб, які належать до ромської національної меншини, правороз’яснювальних заходів з метою підвищення рівня обізнаності про права людини Головне територіальне управління юстиції у області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів та міжнародні організації (за згодою) 2019 – 2020 роки Кількість, тематика проведених заходів.

Кількість поінформованих осіб, які належать до ромської національної меншини

В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
3 Забезпечити у місцях компактного проживання осіб, які належать
до ромської національної меншини, проведення профілактичної роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх втягування у злочинну та іншу протиправну діяльність, запобігання насильству в сім’ї, наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму
Головне управління Національної поліції в області, служба у справах дітей облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2019 – 2020 роки Кількість проведених заходів та осіб ромської національної меншини, яким надано допомогу В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
4 Залучити експертний і технічний потенціал міжнародних організацій
до виконання завдань щодо інтеграції в українське суспільство осіб, які належать до ромської національної меншини
Департамент культури
та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів (за згодою)
2019 – 2020 роки Залучені міжнародні організації В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
5 Забезпечити співробітництво між органами виконавчої влади і громадськими об’єднаннями ромів
з питань життєдіяльності ромської національної меншини
Департамент соціального захисту населення, управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів (за згодою) 2019 – 2020 роки Громадські об’єднання ромів та напрями їх співробітництва з органами виконавчої влади В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
6 Залучити громадські об’єднання ромів до громадської оцінки ефективності здійснення заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції
в українське суспільство ромської національної меншини на період
до 2020 року
Департамент культури
та взаємозв’язків з громадськістю
облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції
в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів (за згодою)
2019 – 2020 роки Проведена щорічна громадська оцінка В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
Соціальний захист і зайнятість
7 Проводити інформування ромської національної меншини щодо соціальної підтримки населення, зокрема осіб похилого віку,
з інвалідністю, ветеранів війни, сімей
з дітьми, багатодітних, малозабезпечених сімей, внутрішньо переміщених осіб, інших категорій осіб, які згідно з чинним законодавством України мають право на пільги та отримання житлових субсидій
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2019 – 2020 роки Проведені заходи В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
8 Забезпечити виявлення та охоплення соціальними послугами ромських сімей з дітьми, які перебувають
у складних життєвих обставинах, захист прав та законних інтересів дітей із цих сімей
Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба
у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2019 – 2020 роки Кількість ромських сімей
з дітьми, в яких здійснено оцінку потреб та надано соціальні послуги.Надана допомога щодо захисту прав дітей-ромів
В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
9 Провести у місцях компактного проживання ромської національної меншини заходи з інформування про соціальні послуги, що надаються службою зайнятості Обласний центр зайнятості, громадські об’єднання ромів
(за згодою)
2019 – 2020 роки Кількість організованих інформативних заходів.

Кількість бенефіціарів

В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
10 Забезпечити за письмовим зверненням осіб, які належать до ромської національної меншини, проведення
у місцях їх компактного проживання профорієнтаційної роботи, спрямованої на мотивацію до праці, здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей, а також заходів з інформування щодо започаткування власної підприємницької діяльності
Обласний центр зайнятості, громадські об’єднання ромів
(за згодою)
2019 – 2020 роки Кількість письмових звернень, організованих заходів та учасників із числа осіб ромської національності В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
11 Сприяти за зверненням громадських об’єднань ромів:

залученню осіб, які належать
до ромської національної меншини, до участі у ярмарках вакансій;

працевлаштуванню випускників, які належать до ромської національної меншини і завершили навчання у вищих навчальних закладах, у місцях компактного проживання ромів;

випускникам загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які належать
до ромської національної меншини,
у працевлаштуванні, у тому числі
на громадські та інші роботи тимчасового характеру

Обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів (за згодою) 2019 – 2020 роки Кількість залучених та працевлаштованих осіб, які належать до ромської національної меншини В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
Підвищення освітнього рівня
12 Забезпечити проведення педагогічними колективами загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, представниками органів управління освітою місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями серед осіб, які належать до ромської національної меншини, роз’яснювальної роботи щодо важливості здобуття освіти, особливо дітьми та молоддю Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів (за згодою) 2019 – 2020 роки Проведені роз’яснювальні заходи щодо важливості здобуття освіти.

Кількість осіб,
які належать
до ромської національної меншини, інтегрованих
у систему освіти

В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
13 Забезпечити проведення постійно діючих семінарів-практикумів для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються особи, які належать до ромської національної меншини Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів (за згодою) 2019 – 2020 роки Проведені семінари-практикуми в загальноосвітніх навчальних закладах, у яких навчаються діти-роми В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
14 Здійснювати контроль
за відвідуванням учнями ромської національності загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вжити заходів до батьків або осіб, що їх замінюють, з метою забезпечення систематичного відвідування дітьми занять
Управління освіти і науки,
служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів (за згодою)
2019 – 2020 роки Здійснений контроль
за відвідуванням занять, вжиті заходи до батьків або осіб, що їх замінюють
В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
15 Сприяти залученню учнів ромської національності до позаурочної, позашкільної роботи, участі
у тематичних конкурсах, спортивних змаганнях, гуртках тощо
Управління освіти і науки, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів (за згодою) 2019 – 2020 роки Залучені учні ромської національності
до позашкільних занять тощо
В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
16 Організувати профорієнтаційну роботу із стимулювання осіб, які належать
до ромської національної меншини,
до отримання професійно-технічної
та вищої освіти
Райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів (за згодою) 2019 – 2020 роки Організовані заходи В межах бюджетних асигнувань
на галузь, інші джерела не заборонені чинним законодавством
Охорона здоров’я
17 Провести у місцях компактного проживання осіб, які належать
до ромської національної меншини, роз’яснювальну роботу щодо здорового способу життя, необхідності проходження профілактичного обстеження, важливості своєчасного та повноцінного лікування
Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів та міжнародні організації (за згодою) 2019 – 2020 роки Проведені заходи з інформування В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
18 Сприяти спрощенню доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до медичного обстеження, надання стаціонарного лікування
та екстреної медичної допомоги
в державних і комунальних закладах охорони здоров’я
Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2019 – 2020 роки Забезпечення 100% доступу ромів до послуг закладів охорони здоров’я В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
19 Забезпечити згідно з календарем щеплень проведення імунізації осіб, які належать до ромської національної меншини Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2019 – 2020 роки Забезпечення імунізації ромів В межах бюджетних асигнувань
на галузь, інші джерела не заборонені чинним законодавством
20 Провести у місцях компактного проживання осіб, які належать
до ромської національної меншини, обов’язкові профілактичні огляди
на туберкульоз
Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2019 – 2020 роки Кількість осіб, яким проведено профілактичні огляди В межах бюджетних асигнувань
на галузь, інші джерела не заборонені чинним законодавством
Поліпшення житловопобутових умов
21 Сприяти у вирішенні відповідно
до законодавства питань забезпечення осіб, які належать до ромської національної меншини, житлом, покращення житлово-побутових умов, соціальної інфраструктури, відповідних комунікацій
та благоустрою територій у місцях
їх компактного проживання
Райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів (за згодою), міжнародні організації та фонди (за згодою) 2019 – 2020 роки Проведені заходи В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
22 Забезпечити облік ромів, які потребують земельних ділянок для індивідуального житлового (кооперативного) будівництва
та ведення особистого селянського господарства. Проводити надання земельних ділянок за рахунок земель комунальної власності в межах чинного законодавства України
Сільські, селищні, міські ради 2019 – 2020 роки Кількість
та площа виділених земельних ділянок
В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
23 Проводити надання земельних ділянок ромам за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності в межах чинного законодавства України Головне управління Держгеокадастру в області 2019 – 2020 роки Кількість
та площа виділених земельних ділянок
В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
24 Сприяти відповідно до законодавства участі осіб, які належать до ромської національної меншини і перебувають на квартирному обліку, у програмі забезпечення соціальним житлом Райдержадміністрації, міськвиконкоми 2019 – 2020 роки Проведені заходи В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
Задоволення культурних та інформаційних потреб
25 Забезпечити надання підтримки ромським художнім колективам Департамент культури
та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2019 – 2020 роки Забезпечення підтримки колективам В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
26 Забезпечити залучення ромських художніх колективів до участі
у регіональних, міських та районних культурно-мистецьких заходах
за участю національних меншин
Департамент культури
та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2019 – 2020 роки Забезпечення участі ромських художніх колективів
у заходах
В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
27 Сприяти у наданні на пільгових умовах приміщень у будівлях
і спорудах, що перебувають
у державній та комунальній власності, для проведення громадськими об’єднаннями ромів та ромськими творчими колективами культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на забезпечення прав і задоволення етнонаціональних потреб осіб, які належать до ромської національної меншини
Департамент культури
та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2019 – 2020 роки Проведені заходи В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
28 Сприяти у проведенні культурно-мистецьких заходів, спрямованих
на збереження етнічної самобутності ромської національної меншини
Департамент культури
та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів (за згодою)
2019 – 2020 роки Проведені заходи В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
29 Сприяти проведенню заходів з нагоди відзначення Міжнародного дня ромів (8 квітня) Департамент культури
та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів (за згодою)
2020 рік Проведені заходи В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
30 Сприяти проведенню заходів з нагоди відзначення Міжнародного дня голокосту ромів (2 серпня) Департамент культури
та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, громадські об’єднання ромів (за згодою)
2019 – 2020 роки Проведені заходи В межах бюджетних асигнувань
на галузь,інші джерела
не заборонені чинним законодавством
31 Сприяти висвітленню заходів щодо реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на 2019–2020 роки у засобах масової інформації області Департамент культури
та взаємозв’язків з громадськістю облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2019 – 2020 роки Розміщені
у засобах масової інформації області тематичні матеріали
В межах діючих програм,

інші джерела
не заборонені чинним законодавством