План заходів Ромської стратегіі ЧОДА26.11.2013 № 01/01-5/6459
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник голови Черкаської облдержадміністрації
А. Івашкевич

План заходів
щодо реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на 2013-2020 роки


Загальні питання

1. Провести інформаційно-просвітницьку, правороз’яснювальну роботу, спрямовану на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної меншини. Управління інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації, культури облдержадміністрації, Головне управління юстиції у області, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в області, районні державні адміністрації (далі – райдержадміністрації), виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (далі – міськвиконкоми), Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) 2014 – 2020 роки

2. Організувати проведення для осіб, які належать до ромської національної меншини, правороз’яснювальних заходів з метою підвищення рівня обізнаності про права людини. Головне управління юстиції у області, управління Міністерства внутрішніх справ України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання ромів та міжнародні організації (за згодою) 2014 – 2020 роки

3. Забезпечити у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, проведення правоохоронними органами та соціальними службами профілактичної роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх втягування у злочинну та іншу протиправну діяльність, запобігання насильству в сім’ї, наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму. Управління Міністерства внутрішніх справ України в області, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2013 – 2020 роки

4. Залучити експертний і технічний потенціал міжнародних організацій до виконання завдань щодо інтеграції в українське суспільство осіб, які належать до ромської національної меншини. Департаменти з суспільно-політичних питань та регіональної політики, інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків, охорони здоров’я облдержадміністрації, управління культури облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2013 – 2020 роки


5. Забезпечити співробітництво між органами виконавчої влади і громадськими об’єднаннями ромів з питань життєдіяльності ромської національної меншини. Департаменти з суспільно-політичних питань та регіональної політики, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання ромів (за згодою) 2013 – 2020 роки


6. Залучити громадські об’єднання ромів до громадської оцінки ефективності здійснення заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. Департаменти з суспільно-політичних питань та регіональної політики, охорони здоров’я облдержадміністрації, управління Міністерства внутрішніх справ України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання ромів (за згодою) 2014 – 2020 роки

Соціальний захист і зайнятість

7. Забезпечити виявлення та охоплення соціальними послугами ромських сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2014 – 2020 роки

8. Провести моніторинг призначення та використання державної соціальної допомоги, зокрема при народженні дитини. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2013 – 2020 роки

9. Сприяти залученню благодійних, громадських і релігійних організацій до надання соціальної допомоги особам, які належать до ромської національної меншини. Департаменти з суспільно-політичних питань та регіональної політики, соціального захисту населення облдержадміністрації, управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання та релігійні організації (за згодою) 2013 – 2020 роки

10. Провести у місцях компактного проживання ромської національної меншини заходи з інформування про соціальні послуги, що надаються службою зайнятості. Обласний центр зайнятості, Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання ромів (за згодою) 2013 – 2020 роки


11. Забезпечити за письмовим зверненням осіб, які належать до ромської національної меншини, проведення у місцях їх компактного проживання профорієнтаційної роботи, спрямованої на мотивацію до праці, здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей, а також заходів з інформування щодо започаткування власної підприємницької діяльності. Обласний центр зайнятості 2013 – 2020 роки


12. Сприяти за зверненням громадських об’єднань ромів:
залученню осіб, які належать до ромської національної меншини, до участі у ярмарках вакансій; працевлаштуванню випускників, які належать до ромської національної меншини і завершили навчання у вищих навчальних закладах, у місцях компактного проживання ромів; випускникам загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які належать до ромської національної меншини, у працевлаштуванні, в тому числі на громадські та інші роботи тимчасового характеру.

Обласний центр зайнятості, Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання ромів (за згодою) 2013 – 2020 рокиПідвищення освітнього рівня

13. Забезпечити проведення педагогічними колективами загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, представниками органів управління освітою місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями серед осіб, які належать до ромської національної меншини, роз’яснювальної роботи щодо важливості здобуття освіти, особливо дітьми та молоддю. Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання ромів (за згодою) 2013 – 2020 роки

14. Забезпечити проведення постійно діючих семінарів-практикумів для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються особи, які належать до ромської національної меншини. Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2014 – 2020 роки

15. Здійснювати контроль за відвідуванням учнями ромської національності загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вжити заходів до батьків або осіб, що їх замінюють, з метою забезпечення систематичного відвідування дітьми занять. Департамент освіти і науки облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання ромів (за згодою) 2013 – 2020 роки

16. Сприяти залученню учнів ромської національності до позаурочної, позашкільної роботи, участі у тематичних конкурсах, спортивних змаганнях, гуртках тощо. Департамент освіти і науки облдержадміністрації, управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання ромів (за згодою) 2013 – 2020 роки

17. Організувати профорієнтаційну роботу із стимулювання осіб, які належать до ромської національної меншини, до отримання професійно-технічної та вищої освіти. Райдержадміністрації, міськвиконкоми 2013 – 2020 роки
Охорона здоров’я

18. Забезпечити інформування працівників державних закладів охорони здоров’я про особливості національної ментальності осіб, які належать до ромської національної меншини. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2014 рік

19. Провести у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, роз’яснювальну роботу щодо здорового способу життя, необхідності проходження профілактичного обстеження, важливості своєчасного та повноцінного лікування. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання ромів та міжнародні організації (за згодою) 2013 – 2020 роки

20. Забезпечити розміщення у закладах охорони здоров’я та поширення у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, пам’яток, листівок, стендів тощо з питань пропаганди здорового способу життя. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання ромів та міжнародні організації (за згодою) 2014 – 2020 роки

21. Забезпечити поширення серед осіб, які належать до ромської національної меншини, інформації про місця розташування закладів охорони здоров’я, порядок звернення до них та користування їх послугами. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання ромів (за згодою) 2013 – 2020 роки

22. Сприяти спрощенню доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до медичного обстеження, надання стаціонарного лікування та екстреної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2013 – 2020 роки

23. Забезпечити згідно з календарем щеплень проведення імунізації осіб, які належать до ромської національної меншини. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2013 – 2020 роки

24. Провести у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, обов’язкові профілактичні огляди на туберкульоз. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2014 – 2020 роки


25. Забезпечити проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, а також санітарно-епідеміологічних обстежень місць компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, із залученням представників громадських об’єднань ромів. Головне управління Держсанепідслужби у області 2013 – 2020 роки


26. Забезпечити доступність первинної медичної допомоги шляхом формування мережі амбулаторій відповідно до нормативів, затверджених МОЗ. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2014 – 2020 роки


Поліпшення житлово-побутових умов

27. Сприяти у вирішенні відповідно до законодавства питань забезпечення осіб, які належать до ромської національної меншини, житлом, покращення житлово-побутових умов, соціальної інфраструктури, відповідних комунікацій та благоустрою територій у місцях їх компактного проживання. Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, міжнародні організації та фонди (за згодою) 2013 – 2020 роки

28. Забезпечення у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, поширення інформації про програми пільгового кредитування придбання та будівництва житла. Черкаське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву“, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2013 – 2020 роки

29. Сприяти у виділенні відповідно до законодавства для осіб, які належать до ромської національної меншини, земельної ділянки для індивідуального житлового (кооперативного) будівництва та ведення особистого селянського господарства. Головне управління та територіальні органи Держземагентства 2014 – 2020 роки

30. Сприяти відповідно до законодавства участі осіб, які належать до ромської національної меншини і перебувають на квартирному обліку, у програмі забезпечення соціальним житлом. Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2013 – 2020 роки Задоволення культурних та інформаційних потреб

31. Сприяти утворенню та діяльності центрів ромської культури у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини. Департамент з суспільно-політичних питань та регіональної політики облдержадміністрації, управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2013 – 2020 роки32. Забезпечити надання підтримки ромським художнім колективам. Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2014 – 2020 роки33. Забезпечити залучення ромських художніх колективів до участі у всеукраїнських та регіональних культурно-мистецьких заходах за участю національних меншин. Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2013 – 2020 роки


34. Сприяти у наданні на пільгових умовах приміщень у будівлях і спорудах, що перебувають у державній та комунальній власності, для проведення громадськими об’єднаннями ромів та ромськими творчими колективами культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на забезпечення прав і задоволення етнонаціональних потреб осіб, які належать до ромської національної меншини. Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2013 – 2020 роки35. Сприяти у проведенні:
культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження етнічної самобутності ромської національної меншини; інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення захисту та інтеграції в українське суспільство осіб, які належать до ромської національної меншини. Управління культури облдержадміністрації, Департамент з суспільно-політичних питань та регіональної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, Черкаська обласна громадська організація „Романі Рота“ (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) 2014 – 2020 роки

36. Сприяти участі ромських аматорських колективів у міжнародних культурно-мистецьких заходах. Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2013 – 2020 роки

37. Сприяти висвітленню заходів щодо реалізації в області Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на 2013-2020 роки в засобах масової інформації області. Управління інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, райдержадміністрації, міськвиконкоми 2014 – 2020 роки

38. Інформацію про виконання плану заходів надавати Департаменту з суспільно-політичних питань та регіональної політики облдержадміністрації щороку до 15 січня. Департаменту з суспільно-політичних питань та регіональної політики облдержадміністрації узагальнену інформацію подавати облдержадміністрації щороку до 25 січня.
Директор Департаменту з суспільно-політичних питань та регіональної політики облдержадміністрації
Ю. Тимошенко
Сегодня: 21.09.2018 год

Показать/скрыть календарь

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:


Мы в соц. сетях: